Głuszak, M. (1) „Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), s. 85-108. doi: 10.14746/cph.2016.69.2.06.