Bagieńska - Masiota, A. (1) „Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), s. 313-331. doi: 10.14746/cph.2016.69.2.17.