Ziuziakowska, E. (1) „Odstępstwa od narodowości polskiej w latach 1939-1945”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), s. 333-363. doi: 10.14746/cph.2016.69.2.18.