Filipczak, P. (2017) „Szymon Olszaniec, Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 323”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), s. 373–377. doi: 10.14746/cph.2016.69.2.21.