[1]
J. Sobczak, „Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa”, 10.14746/cph, t. 69, nr 2, s. 271–293, paź. 2018.