[1]
M. Łysko, „Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956)”, 10.14746/cph, t. 64, nr 2, s. 249-276, paź. 2018.