[1]
D. Malec, „Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011”, 10.14746/cph, t. 65, nr 2, s. 466–471, grudz. 2013.