[1]
E. Gajda, „Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka”, 10.14746/cph, t. 65, nr 2, s. 494-495, grudz. 2013.