[1]
M. Rakowski, „Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski”., 10.14746/cph, t. 66, nr 1, s. 247–262, sty. 2014.