[1]
B. Banaszkiewicz, „Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512.”, 10.14746/cph, t. 70, nr 2, s. 401-411, lip. 2019.