[1]
A. Lityński, „Danuta Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX−XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, ss. 336”., 10.14746/cph, t. 70, nr 2, s. 428–432, lip. 2019.