[1]
M. Ożóg, „Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557.”, 10.14746/cph, t. 70, nr 2, s. 435-439, lip. 2019.