[1]
H. Olszewski, „W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. «Gdańskie Studia Prawnicze» tom XXVII, 2012, ss. 270.”, 10.14746/cph, t. 66, nr 1, s. 493-495, sty. 2014.