[1]
M. Tarkowski, „Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855-1881)”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 41–55, wrz. 2019.