[1]
P. Z. Pomianowski, „Postulat narodowego charakteru prawa w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 113–125, wrz. 2019.