[1]
M. Głuszak, „Anna Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, 2017”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 383–387, wrz. 2019.