[1]
Z. Naworski, „Tadeusz Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze, 2018”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 387–391, wrz. 2019.