[1]
M. Materniak-Pawłowska, „Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne, 2018”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 391-392, wrz. 2019.