[1]
D. G. Szulc, „II Ogólnopolska konferencja naukowa «Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne», Poznań, 15 maja 2019 r.”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 418-419, wrz. 2019.