[1]
M. Tarkowski i M. Materniak-Pawłowska, „Nadanie stopni naukowych”, 10.14746/cph, t. 71, nr 1, s. 419, wrz. 2019.