[1]
P. Majer, „Przestępczość w Polsce w latach 1944-1956. Próba zestawień sumarycznych na podstawie materiałów własnych aparatu policyjnego”, 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.