[1]
P. Gawron, „Dyscyplina w szeregach armii polsko-litewskiej na terenie Małopolski i Rusi Czerwonej w czasie przygotowań do wyprawy chocimskiej w 1621 r”., 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.