[1]
M. Konarski, „Publiczne posługi transportowe w okresie Księstwa Warszawskiego w świetle postanowień dekretu z dnia 22 maja 1810 roku «względem koni i podwód dostarczonych pod transporty i wojskowych»”, 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.