[1]
A. Fastyn, „Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich”, 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.