[1]
I. Mudel, „Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw”, 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.