[1]
A. Lityński, „Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska"”, 10.14746/cph, t. 71, nr 2, grudz. 2019.