[1]
Z. Hundert, „Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III”, 10.14746/cph, t. 72, nr 1, s. 159-172, sie. 2020.