[1]
H. Mielnik, „Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu”, 10.14746/cph, t. 72, nr 1, s. 211–240, sie. 2020.