[1]
M. Głuszak, „V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego na temat «Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność», Łódź, 2 grudnia 2019 r.”, 10.14746/cph, t. 72, nr 1, s. 386, sie. 2020.