[1]
J. Matuszewski, „Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu”, 10.14746/cph, t. 73, nr 1, s. 233-258, cze. 2021.