[1]
T. Snarski, „Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa”, 10.14746/cph, t. 75, nr 2, s. 265–283, grudz. 2023.