[1]
A. Czarnecka, „Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei”, 10.14746/cph, t. 67, nr 1, s. 335–344, mar. 2015.