[1]
H. Olszewski, „Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424.”, 10.14746/cph, t. 67, nr 1, s. 391-394, mar. 2015.