[1]
M. Krzymkowski, „Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne, Kraków 2014, ss. 439”., 10.14746/cph, t. 67, nr 1, s. 397–399, mar. 2015.