[1]
A. Moszyńska, „Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811”, 10.14746/cph, t. 67, nr 2, s. 237–320, paź. 2018.