[1]
P. Pilarczyk, „Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692”., 10.14746/cph, t. 67, nr 2, s. 343–345, paź. 2018.