[1]
H. Olszewski, „Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi a, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 69, Poznań 2013, ss. 155 + dysk CD z ilustracjami.”, 10.14746/cph, t. 66, nr 2, s. 411-414, sty. 2014.