[1]
P. Wolnicki, „"Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)"”, 10.14746/cph, t. 68, nr 1, s. 69-85, 1.