[1]
M. Wąsowicz, „Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. «Nauka i Technika», Warszawa 2014, ss. 829.”, 10.14746/cph, t. 68, nr 1, s. 316-320, 1.