[1]
M. Głuszak, „Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)”, 10.14746/cph, t. 68, nr 2, s. 85-108, 1.