[1]
H. Olszewski, „Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344”, 10.14746/cph, t. 68, nr 2, s. 378–380, lip. 2017.