Pyter, Magdalena. „Ewolucja Ustawodawstwa oświatowego W Anglii W XIX I XX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 1, październik 2018, s. 67-81, doi:10.14746/cph.2017.1.4.