Delimata-Proch, M. „Cudzołóstwo W Praktyce Prawa Miejskiego Rzeczypospolitej Na przykładzie «Księgi Czarnej złoczyńców sądu Kryminalnego W Wiśniczu» (koniec XVII–XVIII Wieku)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 1, październik 2018, s. 175-92, doi:10.14746/cph.2017.1.8.