Dąbrowski, K. „«Obecność» średniowiecza W kształceniu studentów wydziałów Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 1, październik 2018, s. 267-82, doi:10.14746/cph.2017.1.12.