Sylwestrzak, A. „Artykuł Recenzyjny «Słownika Historii Doktryn politycznych» Wydanego Przez Wydawnictwo Sejmowe, W sześciu Tomach W Latach 1997–2016”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 69, nr 1, październik 2018, s. 283-99, doi:10.14746/cph.2017.1.13.