Lewandowicz, M. „Geneza I Znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu Dla Kodyfikacji Prawa Prywatnego W Szwajcarii Na przykładzie Prawa Spadkowego”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 2, październik 2018, s. 63-87, doi:10.14746/cph.2017.2.4.