Duda-Hyz, Michalina. „Loterie Jako Instrumenty Pozyskiwania dochodów państwa W Polskim Prawie Skarbowym W Latach 1768-1871”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 2, październik 2018, s. 89-109, doi:10.14746/cph.2017.2.5.