Chmielewski, K., i M. Pająk. „Organizacja więziennictwa Polskiego (1918-1939)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 69, nr 2, październik 2018, s. 181-95, doi:10.14746/cph.2017.2.9.