Sobczak, J. „Cenzura Polityczna Wobec Karykatury. Doświadczenia Francuskie II połowy XVIII I Pierwszej połowy XIX Wieku. Przyczynek Do Walki O wolność słowa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 2, październik 2018, s. 271-93, doi:10.14746/cph.2017.2.14.