Wiencierz, Patrycja. „Iuramentum Na Inaugurację władzy W mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 69, nr 2, październik 2018, s. 331-52, doi:10.14746/cph.2017.2.17.